Cennik

Lp.

Rodzaj usługi

Koszt (Netto)

Prawa i Obowiązki ZLECENIOBIORCY

1.

Administracja
BDO KPO

100,00 - 150,00 zł

1. Generowanie KPO w BDO na mocy przypisanych uprawnień przez Użytkownika Głównego.
* Pomocą w określeniu masy i rodzaju odpadu zgłoszonego do przekazania.
* Doradztwo pod kontem przekazywanych odpadów.

2.

Administracja
BDO KEO

100,00 - 150,00 zł

1. Generowanie KPO w BDO na mocy przypisanych uprawnień przez Użytkownika Głównego.
* Pomocą w określeniu masy i rodzaju odpadu zgłoszonego do ewidencji.
* Doradztwem pod kontem przekazywanych odpadów.

3.

PAKIET BDO
(KPO + KEO)

200,00 - 250,00 zł

Zgodnie z punktem 1 i 2.

4.

DORADZTWO

100,00 zł

1. Doradztwo z zakresu gospodarki odpadowej.
2. Doradztwo z zakresu magazynowania odpadów.
3. Doradztw z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska.

5.

PAKIET BDO
+
DORADZTWO

300,00 zł - 350,00 zł

Zgodnie z punktem 3 i 4