Doradztwo Środowiskowe

Oferujemy Państwu usługę polegająca na doradztwie z zakresu Magazynowania i Gospodarki Odpadami.

Usługa polega na wsparciu w procesie magazynowania odpadów zgodnie z nowymi przepisami prawa w zakresie Magazynowania Odpadów.

W ramach usługi wchodzi:

  • Ocena miejsca magazynowania - ocena zgodności z wymaganiami prawnymi w zakresie ochrony środowiska.
  • Poradnictwo w zakresie funcjonow miejsc mogących być przyczyną awarii przemysłowych metodyka postępowania w rozumieniu zabezpieczenie miejsca, środki ochrony.
  • Zapewniamy oznaczenia pomiesczeń, kontenerów, bigbagów itp. takich jak tablice informacyjne, etykiety dostosowanych pod klienta

Zapewniamy tablice informacyjne i etykiety!