Obsługa BDO – Bazy Danych Odpadowych

BDO

Tel: 661 840 886

Oferujemy współpracę w zakrsie

Uzyskania:

  • Wpisu

  • Aktualizacji

  • Wykreślenia

Analizę sytuacji podmiotu i ocenę czy podlega on obowiązkowi rejestracyjnemu.

Przygotowanie wniosku w formie papierowej oraz

elektroniczne wprowadzenie danych podmioty.

 

Administracja BDO

KPO

 

Tworzenie KPO – Karty Przekazania Odpadów w systemie BDO

Nadzór nad obiegiem dokumentów między wytwarzającym, transporującym i przyjmującym odpad.

 

Administracja BDO

KEO

Tworzenie KEO – Karty Ewidencji Odpadów w systemie BDO

Kontrola w zakresie obrotu odpadami.