Opłaty Środowiskowe

  1. Oplata za korzystanie ze środowiskowa.

  • Prowadzenie ewidencji danych zawierających informacje o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, - aktualizowacja co rok.

  • Wyliczenie wysokości należnej opłaty, według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce,

  • Sporządzanie raportów do Urzędu Marszałkowskiego.

  • Kontrola terminowej płątności na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska. Jeśli opłata będzie zasadna.

  1. KOBIZE -Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami.

  • Wyliczanie wielkości emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza.

  • Wprowadzanie raportów do systemu KOBIZE